Visszaélés bejelentése

Visszaélési bejelentési információ - Autó Bartex Kft.

Alulírott Autó Bartex Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégnév: Autó Bartex Kft., Cégjegyzékszám: 07-09-023937, székhely: 8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3., Adószám: 23118256-2-07, képviseli: Vámosiné Szántó Krisztina ügyvezető) a foglalkoztatónál működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszer körében az alábbi tájékoztatást adom:

 

Az Autó Bartex Kft. vállalkozás belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le egyéb panaszok kezelését.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszert az Autó Bartex Kft. saját szervezetén belül működteti. A bejelentő Kiss Györgyi visszaélés bejelentésért felelős (bejelentési felelős) munkatársnál a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni.

Személyesen bejelentés esetén a szóbeli bejelentés – a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően – írásba foglalásra kerül és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

 

Az írásbeli bejelentés megtehető postai úton (levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3., borítékon tüntesse fel „visszaélés bejelentés”) vagy elektronikus úton (E-mail cím: bejelentesbx@barta.hu).

 

Fontos, hogy a bejelentéshez adja meg nevét, elérhetőségét, a vállalkozással fennálló kapcsolatát, illetve a jogsértés leírását. A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden bejelentést, a bejelentő személyazonosságát is.

 

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben

a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

  1. a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  2. b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

 

Székesfehérvár, 2023. december 15.

 

 

Autó Bartex Kft

Vámosiné Szántó Krisztina

ügyvezető

Visszaélési bejelentési információ - Rialmó Kft.

Alulírott RIALMÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégnév: RIALMÓ Kft., Cégjegyzékszám: 07-09-012531, székhely: 8000 Székesfehérvár, Ilosvai utca 2., Adószám: 13820839-2-07, képviseli: Barta Richárd ügyvezető) a foglalkoztatónál működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszer körében az alábbi tájékoztatást adom:

 

A RIALMÓ Kft. vállalkozás belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le egyéb panaszok kezelését.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszert a RIALMÓ Kft. saját szervezetén belül működteti. A bejelentő Kányai-Bagotai Ágnes visszaélés bejelentésért felelős (bejelentési felelős) munkatársnál a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni.

Személyesen bejelentés esetén a szóbeli bejelentés – a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően – írásba foglalásra kerül és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

 

Az írásbeli bejelentés megtehető postai úton (levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Ilosvai utca 2., borítékon tüntesse fel „visszaélés bejelentés”) vagy elektronikus úton (E-mail cím:.  bejelentesri@barta.hu).

 

Fontos, hogy a bejelentéshez adja meg nevét, elérhetőségét, a vállalkozással fennálló kapcsolatát, illetve a jogsértés leírását. A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden bejelentést, a bejelentő személyazonosságát is.

 

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben

a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

  1. a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  2. b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

 

Székesfehérvár, 2023. december 17.

 

 

RIALMÓ Kft

Barta Richárd

ügyvezető

Visszaélési bejelentési információ - Europa Rent Kft.

Alulírott Europa Rent Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégnév: Europa Rent Kft., Cégjegyzékszám: 07-09-025581, székhely: 8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3., Adószám: 14809936-2-07, képviseli: Vámosiné Szántó Krisztina ügyvezető ügyvezető) a foglalkoztatónál működtetett belső visszaélés-bejelentési rendszer körében az alábbi tájékoztatást adom:

 

Az Europa Rent Kft. vállalkozás belső visszaélés-bejelentési rendszert működtet a jogsértések felderítése, megelőzése és felszámolása érdekében a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény előírásai szerint.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszerben európai uniós jogi aktusok tekintetében jogellenes vagy jogellenesnek feltételezett cselekményre vagy mulasztásra, illetve egyéb visszaélésre vonatkozó információt lehet bejelenteni. A bejelentőrendszer nem fedi le egyéb panaszok kezelését.

 

A belső visszaélés-bejelentési rendszert az Europa Rent Kft. saját szervezetén belül működteti. A bejelentő Józsa Kitti visszaélés bejelentésért felelős (bejelentési felelős) munkatársnál a bejelentést írásban vagy szóban teheti meg. A szóbeli bejelentést személyesen lehet megtenni.

Személyesen bejelentés esetén a szóbeli bejelentés – a személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást követően – írásba foglalásra kerül és – annak ellenőrzésére, helyesbítésére, aláírással történő elfogadására vonatkozó lehetőség biztosítása mellett – a bejelentő számára a felvett jegyzőkönyv másodpéldányban átadásra kerül. A szóbeli bejelentés írásba foglalása során teljes és pontos jegyzőkönyv készül.

 

Az írásbeli bejelentés megtehető postai úton (levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Kaptár utca 3., borítékon tüntesse fel „visszaélés bejelentés”) vagy elektronikus úton (E-mail cím: bejelenteser@barta.hu).

 

Fontos, hogy a bejelentéshez adja meg nevét, elérhetőségét, a vállalkozással fennálló kapcsolatát, illetve a jogsértés leírását. A vizsgálat valamennyi szakaszában szigorúan bizalmasan kezelünk minden bejelentést, a bejelentő személyazonosságát is.

 

Tájékoztatjuk, hogy a bejelentés kivizsgálása mellőzhető, ha a bejelentést azonosíthatatlan vagy azt nem az erre jogosult személy tette meg; továbbá, ha a bejelentés a bejelentő korábbi bejelentésével azonos tartalmú, valamint, amennyiben

a közérdek vagy a nyomós magánérdek sérelme a bejelentésben érintett természetes személy, illetve jogi személy (a továbbiakban együtt: bejelentésben érintett személy) jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban.

 

Felhívjuk végül szíves figyelmét a rosszhiszemű bejelentés következményeire. Eszerint, ha nyilvánvalóvá vált, hogy a bejelentő rosszhiszeműen, valótlan adatot vagy információt közölt és

  1. a) ezzel bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésére utaló körülmény merül fel, személyes adatait az eljárás lefolytatására jogosult szerv vagy személy részére át kell adni,
  2. b) alappal valószínűsíthető, hogy másnak jogellenes kárt vagy egyéb jogsérelmet okozott, személyes adatait az eljárás kezdeményezésére, illetve lefolytatására jogosult szervnek vagy személynek kérelmére át kell adni.

 

Székesfehérvár, 2023. december 15.

 

 

Europa Rent Kft

Vámosiné Szántó Krisztina

ügyvezető